To request editing rights on the Wiki, click here.

Forsand (Fossan) Parish, Rogaland, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Forsand, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Forsand (Fossan) Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/Diocese add here
Prosti add here
Len 1599-1660 Stavanger
Amt 1689-1919 1662-1682: Stavanger stiftamt,
1682-1919: Stavanger amt
Fylke 1919-Present Rogaland
Region add here
Prestegjeld Høgdsfjord
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Høle
Fogderi Ryfylke
Sorenskriveri Ryfylke
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Forsand kyrkje.jpg

Forsand (Fossan) is now in Høgsfjord clerical district. Høle and Forsand (Fossan) belonged to Strand clerical district until 1864. These records are available on microfilm at the Family History Library.

Digital images of the church books are online at Digitalarkivet.

Høgsfjord / Forsand: 1854-1982

Strand: 1702-1982

Census Records[edit | edit source]

This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil authorities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.

1663-1666 Census for Stavanger district Database

The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. May also include the residence of a male servant if he came from a different clerical district.

Manntallet 1701 for Stavanger amt Database

The 1801 census (b. 38) for Strand clerical district includes Strand and Høle parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.

1801-telling for Strand Database

This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, age, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book.

1865-telling for Høgsfjord Database

This 1875 census contains the persons name, whether resident or temporary resident, those absent from the parish and their location at the time of the census, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information

1875-teljinga for Fossan sokn i Høgsfjord prestegjeld Database

This census contains the persons name, sex, whether resident or temporary resident, those absent from the parish and their location at the time of the census, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.

1900-telling for Fossan Database

Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Probate Records[edit | edit source]

For 1666-1795 the probates are in the combined Ryfylke and Karmsund judicial district.
For 1786-1876 they are found in Ryfylke judicial district.
The clerical probates for 1729-1807 are found in Ryfylke deanery deanery. `

Availability[edit | edit source]

Ryfylke og Karmsund judicial district
*1666-1795 Family History Library
*1666-1795 Digitalarkivet
*1666-1788 Probate card indexes sorted by farm name Digitalarkivet

Ryfylke judicial district
*1786-1876 Family History Library
*1786-1876 Digitalarkivet

Ryfylke deanery
*1786-1807 Clerical probate records Family History Library
*1786-1807 Digitalarkivet.

Høle and Forsand police station
*1875-1965 death protocol Digitalarkivet

Strand and Forsand police station
*1865-1976 death protocol Digitalarkivet

Farm Books[edit | edit source]

Engen, Sigleif, "Forsandboka", Forsand: Utgeve av Forsand kommune, 1981-1989. 4 vols. 948.31/F2 D2e FHL INTL Book

Farm Names[edit | edit source]

24 Auglend

1 Berge, 38 Bergsholmen (og Sundknuden), 2 Bergsvig, 67 Birkedal, 46 Birkeland, 59 Braadland, 11 Brattelien, 5 Brekke, 50 Brunnebakken,

78 Dirdal

30 Eidene lille (og Pannevigen), 29 Eidene store, 51 Eigeland, 60 Eigeskog, 7 Erevig, 49 Espedal nedre

62 Fed, 25 Fløirlien, 21 Folgesdalen, 41 Fossan, 28 Fossmork, 55 Frafjord

69 Gilje, 71 Giljebrekken, 40 Gjøise, 67 Gloppedal,

20 Haaheller, 58 Haaland, 14 Hagen, 14 Hatleskog, 33 Haugelien, 10 Havn, 10 Heien, 44 Helle, 16 Helmikstølen, 77 Holmen, 10 Hølleslien,

18 Kaasen, 26 Kallelien, 19 Kallestein, 49 Kjærholen, 75 Kjærvolden, 53 Kleppe, 56 Kommedal, 73 Kvideland

6 Leranger, 9 Levig, 23 Lyse, 47 Løland,

61 Maanen, 68 Maudal øvre, 4 Meling, 65 Mjaaland, 57 Molau, 66 Motland, 27 Mulen, 54 Mæle

22 Nedrebø, 3 Nordland, 74 Nødeland,

34 Oaland, 8 Oanes,

64 Retland, 35 Rettedal, 42 Rossevig nedre,

21 Sagbakken, 78 Samslaatten, 17 Sangedal, 12 Sangesand, 13 Sangesandsbakken, 6 Skeivig, 76 Steinskog, 15 Sundmork

24 Tangen

37 Underberge

32 Vasbotn, 70 Vatne, 31 Vige

63 Østebø

FORSANDBOKA BAND I:

Brekke, BrekkeDalen,

Dalen, Djube dalen, Dyrablod, Dørvik,

Eiane, Erevid, Eiane, Erevik,

Fløri, FløriHolmen, Frauå, Fyljesdalen,

Gannvik, Giskasdet, Gullurdalen,

Habn, Hagen, Haugen, Heiå, Helmikstølen, Hengjane, Hetledalen, Hetleskog, HetleskogMoen, Holmen, Holte, Høllesli, HøllesliHeiå, Håheller, HåhellerLiå, HåhellerNeset,

Kallali, Kallastein, Knudahagen, Kregjen, Krånå, Kåshagen, Kåsen,

Lerang, Levik, LevikØygarden, Levinshaugen, Liå, Lunden, Løybakken, Lynghammar, Lyngsnes, Lyse,

Meling, Melingsvigjå, Moen, Mulekåsen, Mulen, Myrane, Myrhaug, Myrå,

Nerabø, Neset, Neverdalen, Nordland,

Oanes,

Pannevik, Pålaplasset,

SaBakken, Senabakken, Sjøbrådet, Sjuraplasset, Skeivik, Skjerliå, Skåleheiå, SongeDalen, Songesand, SongesandsBakken, SongesandsHagen, Steidn, Steinberg,Strandteigen, Stykkjet, Sønnmork, Sørevoll,

Tangen, Tornes, Torsteinhuset, Tuptene,

Urnes, Urå,

Vassbotn, Vika,

Øvrevoll, Øygarden,

Ådneshaugen, Ånen Johansen, Årgådå,

Aslakskå, Auklend,

Bakken, Berge, Bergvik, Bratteli

FORSANDBOKA BAND I PART II:

Band I:  BratteliMyrå, Bratteli, Brekke, BrekkeDalen,

Dalen, Djube dalen, Dyrablod, Dørvik,

Eiane, Erevik,

Flørli, FlørliHolmen, Frauå, Fyljesdalen,

Gannvik, Giskasedet, Gullerdalen,

Habn, Hagen, Haugen, Heiå, Helmikstølen, Hengjane, Hetledalen, Hetleskog, HetleskogMoen, Holmen, Høllesli, HøllesliHeiå, Håheller, HåhellerLiå, HåhellerNeset,

Kallali, Kallastein, Knudahagen, Kregjen, Krånå, Kåsahagen, Kåsen,

Lerang, Levik, LevikØygarden, Levinshaugen, Liå, Lunden, Løybakken, Lynghammar, Lyngnes,Lyse,

Meling, Melingsvigjå, Moen, Mulekåsen, Mulen, Myrane, Myrhaug, Myrå,

Nerabø, Neset, Neverdalen, Nordland,

Oanes,

Pannevik, Pålapasset,

SaBakken, Senabakken, Sjøbrådet, Sjuraplasset, Skeivik, Skjerliå, Skålehiå, SongeDalen, Songesand, SongesandsBakken, SongesandsHagen, Steidn, Steinberg,Strandteigen, Stykkjet, Sønnmork, Sørevoll,

Tangen, Torsnes, Torsteinshuset, Tuptene,

Urnes, Urå,

Vassbotn, Vika, VikaDalen, VikaNeset, VikaSjøen, VikaVigjå,

Øvrevoll, Øygarden,

Ådneshaugen, Ånen Johansen, Årgådå,


FORSANDBOKA BAND 2

Austvoll,

Bakkane, Bakketun, Bergebu, Bergsholmen, Bergevik, Bergeryggen, Bergevikstrand, Berghøgda, Bjørklund, Bosshei, Brannaberget,

Dalheim, Dalton,

Enkjeparten,

Farmanes, Fjellheim, Fjordsyn, Flatvoll, Forsand, Forsandbakken, ForsandHagen, ForsandMoen, Fossan, Fredheim, Fredly,

GiskaliNeset, Gryde, Gøysa, GøysaRyggen, Gøysavik, Grøndal, Grønhøgda, Gryde,

Habursvigjå, Hagen, Haukali, Haukalihagen, Heimdal, Hestamoen,

Ivarplasset,

Jonasplasset,

Kirkebø, Krogstø, Kvednavik,

Landal, Langheim, Lastabotn, Lunden, Lyngstad, Lyngvoll,

Myrbakken,

Nordkjeldå, Nausterheim, Nerheim, Nerhus, Nøstvold,

Oaland, Odda, Osen, Orrhaug,

Rasmusparten, Rettedal, Ryggåsen, Ryggjabø, Ryggjeheim, Ryggjtun,

Sandvoll, Sjøtun, Skogheim, Skogly, Slettebø, Solbakken, Solglytt, Solheim, Solkroa, Solstrand, Soltun, Solvang, Sonaparten, Sørheim, Storstein, Strandheim, Stykkjet, Sør-Talgje,

Toreparten, Toskaberget, Tryggheim, Turkeplassane,

UnderBerge, Utsikten,

Vestheim, Vidbergtun,

Åsbø, Åsheim, Åslund,

Øvrhus, Øygarden og Bergeliå, Øyren,

FORSANDBOKA BAND III

Austbø,

Bekkestova, Bjødna-plasset, Bjørkelund, Bjørktun Bruland, Brunnabakka, Byrkjeland,

Dalbuvigjå, Dalheim, Dårtehuset, Døså, Drivflåt,

Eikeland, Eikly, Espedal,

Fjellheim, Fogelstovå, Fredheim,

Gjerdet, Gollhaug,

Hagen, Haugen, Heim, Helle, Hellehammeren, Hellestuen, Hestevodl'n, Hiljan Tun, Hustuftå,

Kalvgarden, Kjærholen, Kjelmen, Kleppa, Kvednabakkjen, Kveldsro,

Ljødeplasset, Løland, Lunden,

Mele, MelsMoen, MelsOsen, Middeltonhuset, Midttun, Mikkelsparten, Moen, Myrå,

Nygård,

Olaparten, Osaheiå,

Rossavik, Røyshusvod'ln, Ryggjatun,

Sjøglytt, Sjøtun, Skallen, Skiftunstykkjet, Skogabakka, Solbakken, Solgløtt, Steinteigen, Storevoll,

Tjørevoll, Toreholmen, Tore-parten,

Urheim,

Vågaparten,

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Engen, Sigleif: Forsandboka. Gards-og ættesoge. Band , II, III