Forsand (Fossan) Parish, Rogaland, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Forsand (Fossan), Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Rogaland County
Forsand (Fossan)

Guide to Forsand, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Church Records

Forsand kyrkje.jpg
Forsand (Fossan) is now in Høgsfjord clerical district. Høle and Forsand (Fossan) belonged to Strand clerical district until 1864. These records are available on microfilm at the Family History Library.

Digital images of the church books are online at Digitalarkivet.

Høgsfjord / Forsand: 1854-1917

Strand: 1702-1816, 1855-1920

Census Records

This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil authorities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.

1663-1666 Census for Stavanger district Database

The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. May also include the residence of a male servant if he came from a different clerical district.

Manntallet 1701 for Stavanger amt Database

The 1801 census (b. 38) for Strand clerical district includes Strand and Høle parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.

1801-telling for Strand Database

This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, age, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book.

1865-telling for Høgsfjord Database

This 1875 census contains the persons name, whether resident or temporary resident, those absent from the parish and their location at the time of the census, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information

1875-teljinga for Fossan sokn i Høgsfjord prestegjeld Database

This census contains the persons name, sex, whether resident or temporary resident, those absent from the parish and their location at the time of the census, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.

1900-telling for Fossan Database

Court Records

Land Records

Probate Records

For 1666-1795 the probates are in the combined Ryfylke and Karmsund judicial district.
For 1786-1876 they are found in Ryfylke judicial district.
The clerical probates for 1729-1807 are found in Ryfylke deanery deanery. `

Availability

Ryfylke og Karmsund judicial district
*1666-1795 Family History Library
*1666-1795 Digitalarkivet
*1666-1788 Probate card indexes sorted by farm name Digitalarkivet

Ryfylke judicial district
*1786-1876 Family History Library
*1786-1876 Digitalarkivet

Ryfylke deanery
*1786-1807 Clerical probate records Family History Library
*1786-1807 Digitalarkivet.

Høle and Forsand police station
*1875-1965 death protocol Digitalarkivet

Strand and Forsand police station
*1865-1976 death protocol Digitalarkivet

Farm Books

Engen, Sigleif, "Forsandboka", Forsand: Utgeve av Forsand kommune, 1981-1989. 4 vols. 948.31/F2 D2e FHL INTL Book

Farm Names

24 Auglend 1 Berge 38 Bergsholmen (og Sundknuden) 2 Bergsvig 67 Birkedal 46 Birkeland 59 Braadland 11 Brattelien 5 Brekke 50 Brunnebakken 78 Dirdal 30 Eidene lille (og Pannevigen) 29 Eidene store 51 Eigeland 60 Eigeskog 7 Erevig 49 Espedal nedre 62 Fed 25 Fløirlien 21 Folgesdalen 41 Fossan 28 Fossmork 55 Frafjord 69 Gilje 71 Giljebrekken 40 Gjøise 67 Gloppedal 20 Haaheller 58 Haaland 14 Hagen 14 Hatleskog 33 Haugelien 10 Havn 10 Heien 44 Helle 16 Helmikstølen 77 Holmen 10 Hølleslien 18 Kaasen 26 Kallelien 19 Kallestein 49 Kjærholen 75 Kjærvolden 53 Kleppe 56 Kommedal 73 Kvideland 6 Leranger 9 Levig 23 Lyse 47 Løland 61 Maanen 68 Maudal øvre 4 Meling 65 Mjaaland 57 Molau 66 Motland 27 Mulen 54 Mæle 22 Nedrebø 3 Nordland 74 Nødeland 34 Oaland 8 Oanes 64 Retland 35 Rettedal 42 Rossevig nedre 21 Sagbakken 78 Samslaatten 17 Sangedal 12 Sangesand 13 Sangesandsbakken 6 Skeivig 76 Steinskog 15 Sundmork 24 Tangen 37 Underberge 32 Vasbotn 70 Vatne 31 Vige 63 Østebø

FORSANDBOKA BAND I: Brekke, BrekkeDalen, Dalen, Djube dalen, Dyrablod, Dørvik, Eiane, Erevid, Eiane, Erevik, Fløri, FløriHolmen, Frauå, Fyljesdalen, Gannvik, Giskasdet, Gullurdalen, Habn, Hagen, Haugen, Heiå,

Helmikstølen, Hengjane, Hetledalen, Hetleskog, HetleskogMoen, Holmen, Holte, Høllesli, HøllesliHeiå, Håheller, HåhellerLiå, HåhellerNeset, Kallali, Kallastein, Knudahagen, Kregjen, Krånå, Kåshagen, Kåsen,

Lerang, Levik, LevikØygarden, Levinshaugen, Liå, Lunden, Løybakken, Lynghammar, Lyngsnes, Lyse, Meling, Melingsvigjå, Moen, Mulekåsen, Mulen, Myrane, Myrhaug, Myrå, Nerabø, Neset, Neverdalen,

Nordland, Oanes, Pannevik, Pålaplasset, SaBakken, Senabakken, Sjøbrådet, Sjuraplasset, Skeivik, Skjerliå, Skåleheiå, SongeDalen, Songesand, SongesandsBakken, SongesandsHagen, Steidn, Steinberg,

Strandteigen, Stykkjet, Sønnmork, Sørevoll, Tangen, Tornes, Torsteinhuset, Tuptene, Urnes, Urå, Vassbotn, Vika, Øvrevoll, Øygarden, Ådneshaugen, Ånen Johansen, Årgådå,

Aslakskå, Auklend, Bakken, Berge, Bergvik, Bratteli

FORSANDBOKA BAND I PART II:

Band I:  BratteliMyrå, Bratteli, Brekke, BrekkeDalen, Dalen, Djube dalen, Dyrablod, Dørvik, Eiane, Erevik, Flørli, FlørliHolmen, Frauå, Fyljesdalen, Gannvik, Giskasedet, Gullerdalen, Habn, Hagen, Haugen, Heiå,

Helmikstølen, Hengjane, Hetledalen, Hetleskog, HetleskogMoen, Holmen, Høllesli, HøllesliHeiå, Håheller, HåhellerLiå, HåhellerNeset, Kallali, Kallastein, Knudahagen, Kregjen, Krånå, Kåsahagen, Kåsen, Lerang,

Levik, LevikØygarden, Levinshaugen, Liå, Lunden, Løybakken, Lynghammar, Lyngnes,Lyse, Meling, Melingsvigjå, Moen, Mulekåsen, Mulen, Myrane, Myrhaug, Myrå, Nerabø, Neset, Neverdalen, Nordland,

Oanes, Pannevik, Pålapasset, SaBakken, Senabakken, Sjøbrådet, Sjuraplasset, Skeivik, Skjerliå, Skålehiå, SongeDalen, Songesand, SongesandsBakken, SongesandsHagen, Steidn, Steinberg,

Strandteigen, Stykkjet, Sønnmork, Sørevoll, Tangen, Torsnes, Torsteinshuset, Tuptene, Urnes, Urå, Vassbotn, Vika, VikaDalen, VikaNeset, VikaSjøen, VikaVigjå, Øvrevoll, Øygarden, Ådneshaugen,

Ånen Johansen, Årgådå,


FORSANDBOKA BAND 2

UnderBerge, Sør-Talgje, Rasmusparten, Haukali, Oaland, Rettedal, Toreparten, Sonaparten, Enkjeparten, Storstein, Ryggjtun, Vidbergtun, Tryggheim, Solbakken, Øygarden og Bergeliå, GiskaliNeset, Kvednavik, Lunden, Bergevik, Bergevikstrand, Nordkjeldå, Bakketun, Sandvoll, Turkeplassane, Bergevik, Nausterheim, Nøstvold, Solheim, Farmanes, Bakkane, Bergeryggen, Ivarplasset, Jonasplasset, Ryggåsen, Lyngstad, Soltun, Froli, Bergehagen, Solkroa, Bergekleivå, Indra Kleivå, Lonnabakkjen, Loen, Utsikten, Toskaberget, Habursvigjå, Brannaberget, Bosshei, Bergebu, Bergsholmen, Lastabotn, Gøysa, Fredheim, Solvang, Gøysavik, Strandheim, Fredly, GøysaRyggen, Kirkebø, Ryggjabø, Orrhaug, Forsand, Øvrhus, Solbakken, Bakketun, Sjøtun, Nerhus, Øyren, Forsandbakken, Vestheim, Krogstø, Sørheim, Ryggjeheim, Bakketun, Utsikten, Stykkjet, Myrbakken, ForsandHagen, Hagen, Flatvoll, Lyngvoll, Fjordsyn, Skogheim, Åsbø, Fossan, Solstrand, ForsandMoen, Hestamoen, Langheim, Solglytt, Åsheim, Daltun, Soltun, Austvoll, Åslund, Bjørklund, Nerheim, Fjellheim, Soltun, Dalheim, Landal, Grøndal, Underberge, Odda, Solvang, Heimdal, Slettebø, Grøndal, Grønhøgda, Berghøgda, Haukali, Haukalihagen, Osen, Gryde, Oaland, Bekkjadalen, Rettedal, Skogly, Soltun

FORSANDBOKA BAND III

Rossavik, Haugen, Myrå, Døså, Eikly, Ryggjatun, Hiljan Tun, Helle, Solgløtt, Bekkestova, Storevoll, Dårtehuset, Osaheiå, Dalbuvigjå, Urheim, Strandheim, Soltun, Sjøtun, Heim, Hellestuen, Middeltonhuset, Hellehammeren, Fjellheim, Skogabakka, Mele, Kalvgarden, MelsOsen, Toreholmen, Steinteigen, Bjørkelund, Bruland, MelsMoen, Midttun, Dalheim, Fredheim, Kveldsro, Sjøglytt, Dalheim, Austbø, Kleppa, Nygård, Byrkjeland, Hagen, Solbakken, Vågaparten, Skiftunstykkjet, Bjørktun, Gollhaug, Brunnabakka, Eikeland, Skallen, Hagen, Kjelmen, Kvednabakkjen, Drivflåt, Løland, Fogelstovå, Lunden, Espedal, Moen, Kjærholen, Olaparten, Soltun, Mikkelsparten, Gjerdet, Fredheim, Tore-parten, Hestevodl'n, Tjørevoll, Ljødeplasset, Røyshusvod'ln, Hustuftå, Bjødna-plasset,

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Engen, Sigleif: Forsandboka. Gards-og ættesoge. Band , II, III