Flesberg Parish, Buskerud, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Flesberg, Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Buskerud County
Flesberg

Guide to Flesberg, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Church Records

Microfilm of the parish registers available at the Family History Library for Flesberg clerical district. Contains parish registers from the parishes Flesberg, Svene and Lyngdal. Includes the years 1688-1907.

Digitized images of the parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives) for Flesberg clerical district.

Flesberg: 1688-1969

Flesberg/Flesberg: 1688-1969

Flesberg/Lyngdal: 1688-1969

Flesberg/Svene: 1688-1969

Census Records

  • 1664-1666 Tønsberg prosti Flesberg clerical district withFlesberg and Svene parishes. This census was taken by the local parish priests. Microfilmed images are available at the Family History Library Film 122968 Item 3 and online at Digitalarkivet as scanned images and as a database.
  • 1664-1666 Fogdernes og sorenskrivernes manntall Nummedal and Sandsvær fogderi. Flesberg clerical district with Flesberg, Lyngdal and Svene parishes. This census was taken by the local civil authorities. Microfilmed images are available at the Family History Library Film 122977 Item 5 and online at Digitalarkivet as scanned images.
  • 1875 Census Flesberg clerical district with Flesberg, Lyngdal and Svene parishes. Microfilmed images are available at the Family History Library Films 255645-255646.

Court Records

Land Records

Farm Books

Vinger, Sigurd: Flesberg - Boka, bustad og ætt. utgjevet av Flesberg Kommune 1989

Farm Names

32 Aannestad, 15 Aasen, 17 Aasland, 41 Aslefet, 43 Bakkerud, 5 Belbakken, 44 Bergan, 27 Bergerud, 13 Berget, 12 Bjøraasen, 9 Bjørnerud, 41 Bjørnsrud, 4 Blia, 47 Brattaas, 23 Bringe, 9 Bruhaug, 48 Buin, 35 Daaset, 46 Dokken, 51 Dokken, 3 Engerud, 42 Evju, 38 Fekjan, 19 Flaaterud, 8 Flatstrand, 39 Flesberg, 34 Fraagaat, 40 Førle, 2 Gaaseberg, 56 Gjeitnes, 12 Gjellerud, 6 Gjuveli, 7 Gjuvenes, 29 Gjømle, 22 Grøsli, 32 Gunnarsgaard, 7 Hafslien, 50 Hamre, 9 Hankerud, 7 Haukeli, 55 Holtan, 45 Hungeraasen,  16 Huslende, 45 Hvashovd, 10 Høimyr, 9 Kallerud,  8 Kjennerud, 36 Kjølberg, 36 Kjølset, 44 Kloppaas, 48 Krinkerud, 26 Krokmogen, 21 Kronset, 28 Lande, 34 Lande, 54 Landerud, 8 Langestrand, 28 Lehovd, 9 Leirskallen, 31 Li, 52 Linaas, 15 Løstad, 8 Maugerud, 30 Nerli,32 Nordli, 1 Oredalen, 46 Ormenatten, 11 Rabben, 37 Ransaasen, 1 Rebberud, 9 Rognelien, 20 Rud, 16 Rustaden nordre, 18 Rustaden søndre, 17 Snapperud, 31 Snaret, 34 Solli, 9 Solum, 49 Stuvestad, 46 Suggerud, 53 Teigen, 44 Toten, 9 Tullerud,14 Undeberget, 26 Vangestad, 24 Vengestad, 11 Væraas, 33 Ødeberg, 25 Ørstein

FLESBERG - BOKA (BUSTAD OG ÆTT) Bind I

Annestugo, Auget, Bellbakkåsen, Bellbakken, Beretstugo, Berget, Bergshagan, Bjøråsen, Bjønnerud, Blia, Breiivjo, Brekke, Brekkehaugen, Bringe, Bringehagan, Bringeplassen, Bruhaugen, Bråtan, Bustadhus, Buverud, Deilodokk, Eiløvsroa, Elverum, Enga, Engerud, Flata, Flatstrand, Fløtterud, Fløtterudsundet, Fossen, Fyriord, Gjellerud, Flitre, Grasbrekke, Grøsli, Grøslihaugen, Grøttet, Gråli, Gåseberg, Gåsebergeiga, Gåsebergmogen eller Jåråndstykkjet, Hafsdalen, Hagakjenn (Bringeplassen), Hagan, Hankerud, Hanseplassen, Haukeli, Hugarhaugen, Huslende, Høymyr, Høymyrsbrua, Høymyrseiga, Hågåjordet, Jonserud, Juveli, Juvenes, Juveneseiga, Jåråndstykkjet, Kallerud, Kallerudhaugen, Kjennerud, Kjennerudenga, Kleiva, Klementsplassen, Krokmogen, Kronset, Kvennehaugen, Køllsrud, Ospelund, Fossen, Kørperud, Langestrand, Lauvtagen, Leirskallen, Lona, Lysåker, Løstad, Løstadhagan, Maugerud, Maugerudeiga, Møllom-Bakkan, Nord-Bakkan, Nord-Kjennås, Nygård, Våråsmogen, Oredalen eller Skogheim, Ospelund, Posehaugen, Pålsonplassen, Rabben, Rebberud, Rebberudeiga, Rebberudmogen, Rebberudsplassen, Rebberudsundet, Roselund, Rud, Rudmogen, Rudmogen (Posehaugen), Rustan, Røgnllia, Setra, Skjerpet, Snaprud, Solom, Spellemannshaugen (Brekkehaugen), Steinarsplassen, Steinset, Stor-Jårånplassen, Stykkjet, Støa, Sundet, Surtelia, Svegaland, Søre Bakkan, Søre Kjennås, Søre Neset, Søre Væråsmogen, Tangen eller Breiivjo, Tave, Toresenga, Troli, Tullerud, Tølløvsplassen, Underberget, Vangestad, Vengestad, Vengestadeiga, Venstadhagan, Vika, Vinger, Værås, Væråseiga, Våtli, Ørstein, Østre Bruhaug, Åsland, Åslandseiga

FLESBERG - BOKA

Agneroa, Aslefet, Aslefeteiga, Bakkerud, Bakkerudplassen, Bekkerud, Bekkin, Berg, Bergan, Bergerud, Bergset, Bjørkheim, Bjørnsrud, Breivad, Bråtån, Bustadhus, Bælleplassen, Børgerud, Dakkin, Dalen, Dokka, Dølabråtå, Dåset, Dåsetplassen, Eie, Enden, Evju, Evju-Bakkan, Evjuåsen, Fekjan, Flesberg, Frågått. Fuglli, Furuheim, Førle, Førleeiga, Førlehaugen, Førlesundet, Gjømle, Gjømlebråtån, Grorud, Gulleksrud, Gunnarsgård, Gvasshøvd, Gølløvstykkjet, Hakkespetten, Haland, Haugen, Hungeråsen, Jutulplassen, Kjelda, Kjølberg, Kjølset, Kjølsetbråtån, Kjølsetøya, Kleiv, Kloppås, Køllkinn, Køllsrud, Lande, Lande-eiga, Landerbråtån, Langeberg, Langetangen, Lehøvd, Li, Liplassen, Liset, Lonerud, Marihaugen, Mummebu (Tusseseter), Myllarstykkjet, Myra, Myrvoll, Nedre Svarthøl, Neset, Nerli, Nerlieiga, Neset, Nordli, Nygård, Ormenatten, Paradiset, Poseplassen, Prestegården, Prestegårdseiga, Ransåsen, Rønningen, Sandheim, Sandvika, Seddalen, Skardet, Skruddarrud, Smedplassen, Snaret, Snarhaugen, Solli, Spikkeler, Støa, Suggerud, Sønstegard, Taksrud, Tjøstølvsplassen, Toten, Tullegård, Tussesseter, Tyttebærhaugen (Haugen), Vebrandsplassen, Vikastugo, Viker, Vøllen, Vrikkerud, Øvre Svarthøl, Øyberg, Øybergseiga, Ånestad, Ånestadbråtån, Åsen

Genealogy

Probate Records

Numedal and Sandsvær judicial district
*1694-1876 Family History Library
*1694-1876 Digitalarkivet

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Vinger, Sigurd: Flesberg - Boka, Bustad og ætt, Bind I.  Utgjeve av Flesberg Kommune 1989

Vinger, Sigurd: Flesberg - Boka, Bustad og ætt, Bind II. Utgjeve av Flesberg Kommune 1990