English to Danish Genealogical Words beginning with S

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

English Danish
Sabbath Sabbat
saddler sadelmager
said to be, claimed udlagt
sailor matros
sailor sømand
same (the) ejusdem (Latin)
same (the) idem (Latin)
same place samme sted
same, equal samme
same, likewise (the) ligesaa
same, on the same day (the) eodem, eodem die (Latin)
Saturday Lørdag
saw (see), if so, so, sow (seed) saa
scarlet fever skarlagensfeber
school skole
school master, teacher skoleholder
school master, teacher skolelærer
scribe skriver
scullery maid opvaskepige
sculptor hugger
sea captain søkaptajn
sea, lake
seaman in military marinesoldat
seamen, sailors søfolk
seamstress syersker
seamstress sypige
search søge
second time anden gang
see aa å
seizures anfald
self selv
self-owned selvtilhørig, selftilhørig
separated separeret
September September
serial number løbenummer
sermon at funeral ligprædiken
servant tyende
servant (male) tjenestedreng
servants, employees tjenestefolk
servants, employees tjenestefolk
serve, work tjene, tiene
serve, work tjener, tiener
service tjeneste
serving, serves (followed by employers name) tjenende
session session
set aside, begravet hensat
several, more flere
sex (gender) kjøn (køn)
sex (gender) køn
sex (the) kjønnet (kønnet)
sexton graver
sexton kirkebetjent
she, her, hers hun, hende, hendes
sheep faar
shepherd faarehyrde
sheriff foged
ship builder skibsbygger
ship master skibsfører
ship master, captain skibskaptajn
shipbuilder baadebygger
shipowner reder
shipping company, nest rederi
shoemaker skomager
shop assistant, clerk kommis
shopkeeper kræmmer
shown, exhibit forevist
siblings søskende
sick syg
signature underskrift
signer underskrevne
silver sølv
since, long ago siden
single, unmarried ugift, ugivt
sister søster
sister-in-law, (see svigerinde) svogerske
sister-in-law, (see svogerske) svigerinde, svogerske
slave dealer slavehandler
slip of paper, note about seddel
small farmer without land of his own. jordløshusmand
small farmers, about a couple husfolk
small shop keeper, grocer høker
small, little lille
smallest, youngest mindste
smallpox kopper
smith smed
social position stand
society samfund
soldier landsoldat
soldier soldat
soldier (the) soldaten
some, any nogen, nogle
son søn
son (the) sønnen
son’s daughter sønnedatter
son’s son sønnesøn
son’s wife sønnekone
son-in-law svigersøn
sons (the) sønnerne
soon snart
south syd
southern sønder
sponsors, bondsmen at marriage forloverne
spouse ægtefælle
state or provincial archive landsarkiv
status, position, occupation stilling
stepchild stedbarn
stepchild stifbarn
stepchildren stedbørn
stepdaughter, stepson, stepmother, stedfather steddatter, stedsøn, stedmoder, stedfader
stepson stedsøn
stillborn dødfødt
stomach ailment, diarrhea mavesyge
stonecutter stenhugger
story, floor etage
street gade
stroke, blow slag
student, apprentice lærling
such saadan
suffered from (cause of death) lidt af
suicide selvmord
Sunday Søndag
supplement list tillægsliste
supplement roll (the) tillægsrullen
supplier, contractor leverandør
surname, last name efternavn
surviving efterlevende
survivors, remaining efterladte
Sweden Sverige
swedish svensk