Danish Genealogical Words beginning with V, W

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
vaccineret vaccinated
vagabond vagabond
vanfør crippled, disabled
var, blive, være, er was, be, to be, is
varmemester boilerman
vaskekone washerwoman, laundress
vattersot dropsy
ved at, by, on
ved døden er afgået who died
vedkommende person concerned
vegne in behalf of
vej road
vejmand roadmender
velborn noble, wellborn
venstre left
vest west
vidner witnesses
viet, vielse wedding ceremony
vindmølle windmill
vinhandler wine merchant
værd worth
vogn carriage, wagon
vognmand teamster
vor our
Vor Herre the Lord
vurderingsmænd appraisers
vægter night watchman
værdig worthy
være be
været been
værge guardian
værthusholder innkeeper
væver weaver