Danish Genealogical Words beginning with T

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
tal number, count
tandlæge dentist
tante aunt
tater gipsy
teglbrænder brick burner
teglmager brickmaker
teglværk brickyard
tehandler tea dealer
testamente last will
testes (Latin) witnesses
ti 10
tid time
tidlig, tidligt early
tidsskrift periodical
tiende 10th
tjenestefolk servants, employees
tigger, betler beggar
til to, until, for, of, into
til hindring hindrance, prevent,obstruction
til lysning publication of the banns
tilforn earlier, before
tilgang arrivals
tilgangsliste moving-in records
tilladelse permission
tilligemed together with
tillægsliste supplement list
tillægsrullen the supplement roll
tilstede present
tilvidere following
time hour
ting court
tingsret the law of property
Tirsdag Tuesday
titel title
tjene, tiene serve, work
tjenende serving, serves (followed by employers name)
tjener, tiener serve, work
tjeneste service
tjenestedreng servant (male)
tjenestefolk servants, employees
tjenestekarl farm hand (male)
tjenestepige maid, servant (female)
to 2
to og tyve 22
to og tyvende 22nd
tobaksarbejder tobacco worker
tolv 12
tolvte 12th
Torsdag Thursday
tre 3
tre og tyve 23
tre og tyvende 23rd
tredivte 30th
tredje 3rd
treenigheden the Trinity
tres 60
tresindstyvende 60th
tretten 13
trettende 13th
trolove betrothal
trolovet engaged to be married
trossamfund religion
træskærer wood carver
tuberkulose consumption, tuberculosis
tugthus prison
tusind 1000
tusinde 1000th
tvilling twin
tyende servant
tyfus typhoid fever
tyr bull
Tysk German
Tyskland Germany
tyve 20
tyvende 20th
tæring tuberculosis
tømmermand carpenter
tømrer carpenter