Danish Genealogical Words beginning with H

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
h. often abrev. for hustru (wife)
halshugget decapitated
halv half
halvfems 90
halvfemsindstyvende 90th
halvfjerds 70
halvfjerdsindstyvende 70th
halvtreds 50
halvtredsindstyvende 50th
han, ham, hans he, him, his
handelsmand merchant, trader, salesman
handler merchant, trader
handskemager glove maker
hans his
har has, have
hattemager hatmaker
havde had
havn harbor, port
hedder named, is
heks witch
heller neither
hellig holy, sacred
hende, hendes her, hers
hensat set aside, begravet
her here
herom about this
herred judicial district
herremand lord of the manor
herskabskusk coachman
herskerinde mistress
hest horse
hestehandler horse dealer
hindring obstacle, hindrance
hittebarn foundling (an abandoned infant)
hjem home
hjemme, hiemme at home
hjemmedøbt, hiemmedøbt baptized at home
hjerte heart
hjertefejl heart disease
hjul wheel
hjulmand wheelwright
holde hold, stop, keep
hor adultery
hos with, at, in
hospital hospital
hospitalslem hospital patient, welfare recipient
hoste cough
hovedbogholder chief accountant
hovedgaard manor
hovedliste main list
hovedperson head of house
hovedrulle complete list of military recruits
hovmester butler
hr. mr.
hugaf old soldier
hugger sculptor
hun, hende, hendes she, her, hers
hundred 100
hundrede 100th
hus (huus) house
husar, hussar cavalryman
husbonde husband, head of house
husejer owner of house
husfader head of the household
husfolk small farmers, about a couple
husholderske housekeeper
husmand cottager, small farmer
husmand med Jord cottager with land
husmoder, huusmoder wife, homemaker
husstand household
hustru wife
husfader head of house
hvad what
hvalfanger whaler
hvem whom
hver every
hvid white
hvilken which
hvis if, whose
hvor where
hvornaar when
hvorvidt whether
hyrde herdsman, shepherd
hængt sig hanged him/her self
høj tall, high, hill
højre right
højædle og velbaarne noble and welborn
høker small shop keeper, grocer
haandsarbejdere manual workers
haandtering occupation
haandværk trade, handicraft