Danish Genealogical Words beginning with Æ

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
ædel noble
ægte, egte legitimate, born in wedlock
ægtefolk married couple
ægtefælle spouse
ægteskab marriage
ægteskabelig marital, conjugal
ægteviede legally married
ældst oldest
ældre older than, advanced in life
ældste (religion) elder (religious title)
ærlig honest