Blaker Parish, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Blaker, Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Akershus County
Blaker


Church Records

See Aurskog

Digitized church records at Digitalarkivet [Digital Archives]

Aurskog/Blaker:  1707-1967

Census Records

See Aurskog

Court Records

Land Records

Farm Books

Horgen, Jan E.; Bjørge, Fredrik: Sørum bygdebok: bosettings- og næringshistorie

Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker.

It is a genealogy of the people and their farms in Aurskog and Blaker in Akershus county with a history of the area.

Farm Names

52 Aannerud, 53 Armoen

60 Braaten, 68 Bunes, 67 Bøss

78 Delerud

71 Eid, 77 Ekresletten, 77 Engebraaten

59 Fjeldet, 66 Fjuk, 75 Foss nordre, 77 Fossum nordre, 78 Fyen

72 Graverdelen

72 Haugli, 57 Hellaas, 65 Hellene, 73 Hellerud, 77 Hestebraaten, 54 Hogset, 73 Huseby lille, 52 Høgmoen

60 Ingjer, 72 Ingjer

58 Jødal lille

55 Kamperud, 65 Kjølstad, 57 Klova, 72 Kroken, 81 Krokstad, 67 Kuland, 61 Kvevli lille, 51 Kville

78 Laaland, 66 Linneberg, 65 Løkken

68 Mjøluken, 64 Mo, 75 Moen, 80 Monsrud, 57 Mork vestre, 72 Myrmellem

62 Nebbenes, 70 Nitteberg, 66 Nyhus, 77 Nylenda

79 Olerud

71 Sagbakken, 78 Sameia, 69 Sandnes, 52 Sandum, 63 Skukstad, 68 Slora, 67 Stagrum, 68 Staurhaugen, 56 Stensrud, 77 Stykket, 66 Svarthagen, 72 Svastad, 68 Sylta, 75 Sæteren

68 Toreid, 74 Tronrud, 72 Tømte

77 Veslengen, 66 Vesthagen

72 Ødegaarden.

Blaker parish, found in  Aurskog og Blaker bygdebok vol. 2. Garder og ætter i  Blaker. Listed first by MAIN FARM;  then by sub-farms.

KVILLE:  Kville søndre.

ÅNNERUD:  Ånnerud søndre, Høimoen, Sandem, Sandbakken, Ånnerud nordre, Modum, Ånnerudstuen, Veiby.

ARMOEN.

HOGSET:  Husmo, Bjørnstad, Hogset vestre, Nyland, Nordli, Husmo, Berg søndre, Berg nordre, Holter.

KAMPERUD:  Jensrud.

MORK ØSTRE:  Bråten, Løvset, Lund, Dalbak, Mork mellom, Kjelsrud, Lia, Drammerud,  Soli, Sollien, Vårnæs, Hagen, Nedberg.

JØDAL LILLE:  Teigen, Holen, Åstad, Holtet, Skjønhaug.

JØDAL STORE:  Rundtom, Fjellet, Bråten, Ringstad, Kverne, Jødal store, Kauserud.

KVEVLI STORE:  Kvevli søndre, Lia og Sørli, Olstad, Granli, Nygård, Innleggen, Sletta, Ingjer, Bjerke, Hagen, Ingjer øvre, Kvevli nordre, Løkka, Myra.

KVEVLI LILLE:  Kvevli lille (mølle), Kvevli sag, Fossen, Sannerud.

NEBBENES: Lysnes, Nebbenesjordet.

SKUKSTAD:  Skukstad søndre, Myrvold, Grini, Skukstad østre, Ønserud, Skukstad vestre.

MO:  Bankhaug.

KJØLSTAD:  Snekkerud, Keisholtet, Ålia, Kjølstad søndre, Løkka, Tangen, Lillo.

FJUK:  Fjuk søndre, Skåningrud, Fjukholtet, Slorbak, Flaen, Fjuk søndre, Grindbakken, Hagen, Nylenna, Nybak, Fjuk nordre, Skåningsrud nordre, Vestby, Smestad, Skarpnor, Nordli.

STAGRUM:  Stagrum nordre, Nyborg, Tomta, Stagrum østre, Øverby, Nordby, Engen, Stagrum vestre, Hyttebråten, Grasbråten, Smedsrud, Bøs, Haugebekk.

TOREID:  Toreid vestre og søndre, Kleiva, Toreid søndre, Toreid øvre, Aningrud, Granberg, Slora, Slorbak, Åmodt, Sylta, Toreid store, Bakås, Svardal, Møllerhagen, Solvang, Enerhagen, Kringsjå, Stenjordet, Mjøluken, Mjøluken søndre, Mjøluken nordre, Voldbråten, Østli, Staurhaugen norde, Sannerud, Staurhaugen søndre, Verkensbakken. 

NITTEBERG:  Dalbak, Haugen.

EID:  Granli, Fossberg, Fossberg søndre, Inngjerdingen, Fossbak, Eid vestre, Hagen søndre.

SVASTAD:  Svastad østre, Ingjer østre, Kroken søndre, Kroken nordre, Solheim, (Festningebakken), Langeland, Nybak, Berget eller Fjelltangen, Blaker skanse, Svastad vestre, Nordal, Lia, Engelund, Larsrud, Kleiva, Mærli, Myrmellom, Myrmellom nordre, Fjelltangen, Løkka, Langbråten.

HUSEBY LILLE:  Hellerud, Hellerud øvre, Granly, Haugtun, Huseby lille.

HUSEBY STORE:  Tronsrud, Skogen, Lysaker, Høiås, Skovheim, Huseby søndre, Møllerbak, Hagen, Huseby sag, Huseby kvern.

FOSS NORDRE:  Fossmoen, Sætra, Foss, Tangen, Neset, Værhaug. 

FOSS SØNDRE:  Slora, Flytua, Foss sager, Haugen.

FOSSUM NORDRE:  Stykket, Furuset, Stykket nordre, Snekkerbråten, Engen, Engen nordre (Fossumengen), Lillejordet, Grinna, Engebråten, Hestebråten, Sørli, Sylta, Sylta øvre, Hagelund, Bredholen, Flaen, Kluvua.

FOSSUM SØNDRE:  Haugli, Låland øvre, Låland nedre, Fyen, Delerud, Sameien, Sameien nordre, Haugen, Lålandsbråten, Bækken, Bjerknes, Sætra, Fossum sag.

OLERUD:  Olerudstuen, Trostås eller Stokkholm, Fjellet.

MONSRUD:  Monsrud søndre, Monsrud nordre, Ekra, Østli, Trollholen, Holen.

KROKSTAD:  Varsjøen, Korsvika, Baksætra, Djupdalen, Engen.

Genealogy

Toreid, Sverre M. (Sverre Matheson), 1899-: Toreid-ætten fra Romerike, Toreid  -linjen og Sagen-linjen. A genealogy of the Toreid family in Blaker, Akershus, Norway who are descendants of Jeppe Toreid (1550-1623) and the Sagen family from the farm Sagen in Nes, Akershus, Norway who are descendants of Halvor Gudmundsson (1769-1852)

FHL 929. 2481 T631 (book) and on film 896859 item 2

To view a digital version click here

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Lillevold, Eyvind: Aurskog og Blaker. Oslo: Bygdeboknemda for Aurskog og Blaker, 1961.