Białystok

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Poland Gotoarrow.png Poland Cities and towns Gotoarrow.png Białystok

The following Lutheran records of Białystok can be found at this location:
Archiwum Państwowe w Białymstoku
15-426 Białystok,
Rynek Kościuszki 4
tel: (85) 743-56-03
fax: 743-56-55
email: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl
www.bialystok.ap.gov.pl
Białystok - Marriages 1841-1890, 1892-1908
Białystok - Births 1847-1872, 1875-1908
Białystok - Deaths 1870-1908