Tìm kiếm gia đình của bạn.
Khám phá bản thân mình.

Hãy làm sống động lịch sử gia đình của bạn bằng cách khám phá cuộc sống của những người đi trước bạn.

Hãy Bắt Đầu

Khám phá câu chuyện của gia đình bạn qua các tài liệu lịch sử.​

Với bộ sưu tập gồm hàng tỷ hồ sơ, bạn có thể thu thập lịch sử của tổ tiên bạn và làm sống động các câu chuyện của họ.

Hãy Bắt Đầu Tìm Kiếm
Khám phá câu chuyện của gia đình bạn qua các tài liệu lịch sử.​

Với bộ sưu tập gồm hàng tỷ hồ sơ, bạn có thể thu thập lịch sử của tổ tiên bạn và làm sống động các câu chuyện của họ.

Hãy Bắt Đầu Tìm Kiếm

Hãy tìm gia đình của bạn trong cây gia phả được chia sẻ lớn nhất thế giới.

Hãy tìm gia đình của bạn trong cây gia phả được chia sẻ lớn nhất thế giới.

Chúng tôi có hơn một tỷ hồ sơ đặc trưng trong cây gia phả của chúng tôi, và nó vẫn đang phát triển. Hãy xem những gì người khác đóng góp về tổ tiên của bạn.

Hãy Bắt Đầu

Phi lợi nhuận và miễn phí.

FamilySearch là một tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận dành riêng cho việc giúp đỡ tất cả mọi người khám phá lịch sử gia đình của họ.

Hội Gia Phả Utah (nay là FamilySearch) được thành lập vào khoảng năm 1917

Thay Đổi Ngôn Ngữ
Ý kiến phản hồi

Đang gửi đi...

Ý kiến phản hồi đã được gửi đi.

Không thể gửi ý kiến phản hồi. Thử lại trong 5 giây.