För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Använd amerikanska folkräkningar för att hitta andra uppteckningar

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Portalsida för U S A

Att använda en amerikansk folkräkning för att hitta andra uppteckningar för dina släktingar[redigera | redigera wikitext]

Informationen man hittar i en Amerikansk folkräkning kan hjälpa dig vidare till andra källor för ytterligare information. I följande tabell beskriver vi en del av den information man kan hitta i en folkräkning och hur den kan hjälpa dig vidare i de olika uppteckningar som finns.

Census-uppgift Information som kanske hittas (hur du använder denna information)
Ålder: Leta efter födelseåret. Använd folkräkningen närmast efter eventuellt födelseår för att avgöra vilket län/stat du kan försöka hitta uppgifter om födelsen i.
Främmande eller naturaliserad: "NA" anger att individen är naturaliserad. Om "Al" visas i den här rutan, då har personen inte påbörjat processen, så bry dig inte om att leta efter ansöknings-deklarationen eller andra papper om naturalisering. "P" eller "PA" indikerar på att de första papperen har inlämnats. Leta efter en deklaration om denna förkortning visas i den här rutan på census-längden.
Födelseplats för fadern: Detta hjälper till att lokalisera fadern, och möjligen även en vigseluppteckning. Den bestämmer också en startpunkt för att leta efter militära eller skatterelaterade handlingar för fadern.
Födelseplats för modern: Detta hjälper dig att lokalisera mamman och eventuellt även en vigseluppteckning. Detta, tillsammans med fadern\'s födelseplats hjälper dig att lokalisera ett migrationsmönster (förflyttningsmönster) för familjen. Om familjen flyttade tillbaka (homesteading) kan mamman ha flyttat hem till sitt föräldrahem för att få ett barn.
Födelseplats: Vanligtvis är detta bara en delstat. Ändå kan denna information bidra till att hitta den första folkräkningen med denna person listad som ett barn.
Hudfärg: Indikator för ras och beskrivning av hudfärg kan vara användbar för att lokalisera familjer av olika raser/ursprung.
Utbildning, kompetens: Om personen inte kan läsa eller skriva, kan detta innebära frekventa felstavningar av deras namn. Kontrollera efter olika stavningar i de olika dokumenten.
Gård eller hus: Detta kan leda till att behöva kontrollera efter lantbruks-/jordbruks-längder.
Bostadsägande: Om individen ägde ett hem, sök i mark- och ägar-register, ett testamente, en bouppteckning, och skatteregister. Sök efter dessa poster även om hemmet hyrdes.
Hus, familj och bostads-nummer: Detta bidrar till att avgöra om familjen bodde i en lägenhet eller i ett eget hem tillsammans med andra vänner eller familjemedlemmar.
Språk: Språket hos individen eller hos föräldrarna kan leda till en specifik region i det land där personen tidigare bodde.
Civilstånd:

Kontrollera efter "D"för skild (divorce) och "W" för änka/änkling (widowed) för att kontrollera efter bouppteckning, dödsfall eller skilsmässa/domböcker.

Moder till hur många barn: Detta hjälper till att klargöra antalet födda barn vid ett visst datum.
Namn: Stadsregister av olika slag (även telefonkataloger) kan användas för att spåra familjens levnadstid i ett visst område. Sökningar i moderna databaser (onlineregister) kan göras på sällsynta namn för att avgöra om familjen fortfarande bor där.
Antal av dessa barn som lever: Leta efter dödsfall för barn inte längre bor i de områden där familjen bott. De kan också ha dött som vuxna.
Antalet år som gifta: Detta kan ge ett ungefärligt vigseldatum (år).
Yrke: Om detta är ett kvalificerad yrke, till exempel som skräddare eller skomakare, vet man att personen troligtvis haft en lärlingsutbildning där färdigheten har lärts. Detta kan ha skett hos en förälder eller släkting, eller annan nära vän, vanligtvis med start runt åldern 12-14 år. Använd även yrket för att avgöra om du har hittat rätt familj när du söker efter vanliga namn. Yrket kan också leda till att söka andra icke cencus-relaterade tabeller.
Året för immigrationen: Detta är viktigt för att lokalisera en avsiktsförklaring. Leta reda på individen i folkräkningen närmast efter det år då invandringen skett för att hitta en möjlig plats där de första papperen eller en deklaration lämnades in. Titta på länet (county) eller statlig nivå före 1906. Titta på federal nivå efter detta år. Efter 1850 och senare, visar deklarationen den specifika ursprungsorten eller födelseplatsen.
Året för naturalisering: Naturaliserings-papperen listar sällan den specifika platsen där en förfader kom ifrån. Ofta är det bara en "oath of allegience" (lojalitets-ed) och innehåller bara landet. Det kan dock lista placeringen av deklarationen eller det år deklarationen lämnades in.