Hoe kopieer ik gegevens uit mijn GEDCOM-bestand naar Family Tree?

Nadat u een GEDCOM-bestand naar het stamboombronbestand heeft geüpload, kunt u de informatie naar Family Tree kopiëren. Als u deze gegevens kopieert, kunt u echter per ongeluk duplicaten aanmaken. U kunt ook onjuiste gegevens toevoegen aan Family Tree of gegevens wissen die een andere gebruiker heeft bijgedragen. In plaats van alle gegevens in één keer te kopiëren naar Family Tree, kunt u overwegen de gegevens handmatig over te zetten en alleen de datums en feiten invoeren waarvan u weet dat ze juist zijn.

Als u ervoor kiest om verder te gaan, houd dan in gedachten dat notities, bronnen, multimedia links en gegevens over levende personen niet automatisch naar Family Tree worden gekopieerd.

  Voordat u begint

  1. Met de meeste genealogische software kunt u gegevens naar een GEDCOM-bestand exporteren. GEDCOM-bestanden zijn de standaard norm voor het overbrengen van gegevens tussen genealogische programma's.
  2. Controleer de gegevens in uw GEDCOM-bestand. Voer alle hulpprogramma's in uw bestandsbeheer uit die het volgende doen:
   • Ervoor zorgen dat de namen, datums en plaatsen op een standaard manier worden ingevoerd.
   • Ervoor zorgen dat uw notities openbaar kunnen worden gemaakt.
   • Controleer op mogelijke problemen.
   • Controleren op dubbele personen
   • Controleren op dubbele plaatsnamen.
   • Controleren of er personen zijn die niet zijn toegevoegd.
  3. De gegevens onderzoeken. Zoeken naar gegevens die u niet wilt publiceren. Het verwijdert voordat u uw GEDCOM-bestand aanmaakt of markeer het als vertrouwelijk.
   • De notities en andere ongestructureerde gegevens bekijken.
   • Onze procedures scannen uw bestand om mensen in uw stamboom te identificeren die nog in leven zouden kunnen zijn. We publiceren geen gegevens van levende personen in het Stamboom-bronbestand.
  4. Maak uw GEDCOM-bestand of -bestanden aan.
   • Als u niet weet hoe, raadpleegt u de instructies die bij uw programma zijn geleverd.
   • We bevelen een klein GEDCOM-bestand aan. Bestanden van 100 namen maken het vergelijken en kopiëren makkelijker te beheren.
   • Als u van plan bent uw bestand te bewaren en te delen, kan het tot 100 MB bevatten.

  Deel 1. Upload en vergelijk uw bestand

  1. Upload uw GEDCOM-bestand naar het stamboombestand:
   1. Log in op FamilySearch en klik op Zoeken.
   2. Klik op Genealogieën.
   3. Scrol naar beneden naar 'Waarin verschilt FamilySearch Genealogies van FamilySearch Family Tree?'
   4. Klik op Uw Individuele Stamboom Uploaden.
   5. Klik op GEDCOM-bestand Uploaden.
   6. Klik op Bestand Kiezen — > zoek het GEDCOM-bestand op uw computer.
   7. Voer een naam in.
   8. In het veld Beschrijving vertelt u anderen waar deze stamboom vandaan komt en alles wat belangrijk is voor het onderzoek.
   9. Klik op Uw Individuele Stamboom Uploaden. Het uploadproces begint.
  2. Wacht tot uw bestand geüpload is.
  3. Klik op Vergelijken. Het woord "Vergelijken": verschijnt totdat de vergelijkingsproces voltooid is. Wanneer het vergelijkingsproces is voltooid, gebeurt het volgende:
   • U ontvangt een e-mailmelding van FamilySearch.
   • Het woord 'Gereed' verschijnt in de kolom Status.
   • De knop Bekijken verschijnt.

  Deel 2. Bekijk een samenvatting van de resultaten

  1. Klik op Bekijken. Uw resultaten zijn als volgt samengevat:
   • Mogelijke Overeenkomsten: Het aantal personen dat al in Family Tree zou kunnen staan. De bestanden zijn vergelijkbaar, maar niet identiek. U vergelijkt de bestanden en bepaalt of ze er overeenkomsten zijn.
   • Toevoegen aan Family Tree: Het aantal personen dat niet in Famiy Tree staat. U kunt elke persoon controleren en besluiten of u het bestand aan Family Tree wilt toevoegen.
   • Al in StamboomFamily Tree: Het aantal personen dat al in Family Tree staat. Uw bestand kan andere gegevens over de persoon bevatten. U kunt bepalen welke gegevens u uit uw bestand naar Family Tree wilt verplaatsen.
   • Ongeldig en In Leven: Het aantal personen in uw bestand dat het systeem als levend of ongeldig aanmerkt. U kunt deze personen niet aan Family Tree toevoegen.
  2. Klik op Toevoegen aan Family Treeom te beginnen met het overbrengen van gegevens naar Family Tree.

  Deel 3. Bekijk de lijst met Mogelijke Overeenkomsten

  De lijst Mogelijke Overeenkomsten bevat personen in uw GEDCOM-bestand die ook een profiel in Family Tree kunnen hebben. Elke naam op deze lijst heeft een gele driehoek met een uitroepteken. 

  1. Als de lijst Mogelijke Overeenkomsten niet verschijnt, klikt u in het op de optie Mogelijke Overeenkomsten.
  2. Vergelijk voor de eerste persoon in de lijst de gegevens aan de linker- en aan de rechterkant. Bepaal of de gegevens aan beide kanten dezelfde persoon betreffen.
   • Gegevens uit uw GEDCOM-bestand staan links.
   • Gegevens uit Family Tree staan aan de rechterkant.
  3. Als de gegevens aan beide kanten dezelfde persoon betreffen, doet u het volgende:
   1. Klik op Ja Er verschijnen blauwe vakjes op elk stukje gegevens in uw GEDCOM-bestand dat verschilt van wat er in Family Tree staat.
   2. Controleer elk blauw vakje. Als een blauw vak gegevens bevat die nauwkeuriger of vollediger zijn, klikt u op Vervangen. Als u van gedachten verandert, klikt u op Ongedaan Maken. Als u op Vervangenklikt, verandert er het volgende op het scherm:
    • Het blauwe vak gaat naar de rechterkant van het scherm.
    • De knoppen Opslaan en Annuleren verschijnen bovenaan het scherm.
    • Er verschijnt een veld waarin u een verklaring kunt invoeren.
   3. Als u gegevens aan de rechterkant hebt verplaatst, voert u een verklaring in waaruit blijkt hoe u weet dat uw gegevens juist zijn. Klik op Opslaan.
    • U kunt slechts één verklaring invoeren voor alle gegevens die u vervangt. Als u een andere reden wilt toevoegen, kunt u dat in het Family Tree bestand doen. Ga naar StamboomFamily Tree en werk uw uitleg bij.
   4. Klik op de volgende persoon in de lijst.
   5. Als de lijst meer dan tien personen bevat, bladert u door de lijst met de knoppen Volgende en Vorige
  4. Als de gegevens aan de linkerkant over een andere persoon gaan, doet u het volgende:
   1. Klik op Geen Overeenkomst.
   2. Als er in Family Tree meerdere mogelijke overeenkomsten gevonden zijn, klikt u op Overige Mogelijke Overeenkomsten. Klik op elke naam in de lijst om die te bekijken.
   3. Als u deze persoon aan Family Tree wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. De gegevens worden naar Stamboom gekopieerd naar Family Tree. 
    • Belangrijk: Voeg geen personen toe die al in Family Tree staan. Uw toevoeging maakt duplicaat bestanden aan. U of anderen moeten dan de duplicaten later samenvoegen.
   4. Klik op de volgende persoon in de lijst Potentiële Overeenkomsten.
   5. Als de lijst meer dan tien personen bevat, bladert u door de lijst met de knoppen Volgende en Vorige

  Deel 4. Bekijk de lijst Toevoegen aan Family Tree

  De lijst Toevoegen aan Family Tree bevat de personen in uw GEDCOM-bestand die niet in Family Tree staan. Naast elke naam in deze lijst verschijnt er een '+'-teken. 

  1. Als de lijst Toevoegen Aan Family Tree niet verschijnt, klikt u op de optie Toevoegen Aan Family Tree
  2. Controleer de eerste persoon op de lijst.
  3. Als u hem of haar aan Family Tree wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen.De gegevens worden naar Family Tree gekopieerd.
  4. Klik op de volgende persoon in de lijst Toevoegen aan Family Tree.
  5. Als de lijst meer dan tien personen bevat, bladert u door de lijst met de knoppen Volgende en Vorige 

  Deel 5. Bekijk de lijst 'Al in Family Tree'

  Uw GEDCOM-bestand kan personen bevatten die al in Family Tree staan. Uw gegevens kunnen nauwkeuriger zijn dan wat er in Family Tree staat. U kunt deze gegevens naar het bestand van die persoon in Family Tree overbrengen zonder een duplicaat van die persoon toe te voegen.

  1. Als de lijst Al in Stamboom niet verschijnt, klikt u op de optie Al in Family Tree
  2. Vergelijk voor de eerste persoon in de lijst de gegevens aan de linker- en aan de rechterkant.Blauwe vakjes geven aan welke gegevens in uw GEDCOM-bestand verschillen van wat er in Family Tree staat.
   • Gegevens uit uw GEDCOM-bestand staan links.
   • Gegevens uit Family Tree staan aan de rechterkant.
  3. Controleer elk blauw vakje. Als een blauw vak gegevens bevat die nauwkeuriger of vollediger zijn, klikt u op Vervangen. Als u van gedachten verandert, klikt u op Ongedaan Maken. Als u op Vervangenklikt, verandert er het volgende op het scherm:
   • Het blauwe vak gaat naar de rechterkant van het scherm.
   • De knoppen Opslaan en Annuleren verschijnen bovenaan het scherm.
   • Er verschijnt een veld waarin u een verklaring kunt invoeren.
  4. Als u minstens één blauw vakje links naar rechts hebt verplaatst, voert u een verklaring in. Leg uit waarom de gegevens in uw GEDCOM-bestand nauwkeuriger zijn dan de gegevens in Family Tree. Klik op Opslaan
   • U kunt slechts één verklaring invoeren voor alle gegevens die u vervangt. Als u een andere verklaring wilt toevoegen voor verschillende gegevens , noteert u het ID-nummer van het Family Tree bestand. Ga vervolgens naar Family Tree en werk uw verklaringen bij.
  5. Klik op de volgende persoon in de lijst.
  6. Als de lijst meer dan tien personen bevat, gaat u door de lijst met de knoppen Volgende en Vorige

  Aanbevolen volgende stappen

  • Als u niet wilt dat uw GEDCOM-bestand in het stamboombronbestand blijft, verwijder het dan.Als u uw GEDCOM-bestand uit het stamboom bronnenbestand verwijdert, blijven alle gegevens die u naar Family Tree hebt gekopieerd in Family Tree staan.
  • Controleer de gegevens die u aan Family Tree heeft toegevoegd. Voeg relevante bronnen, notities en verklaringen toe. Zoek naar mogelijke duplicaten en voeg alle gevonden duplicaten samen.
  • Als u foto's, verhalen of documenten hebt, upload ze dan naar FamilySearch Herinneringen. Tag ze vervolgens zodat ze in het bestand van die persoon in Family Tree verschijnen.
  • Om de gegevens die u geüpload hebt bij te werken, verwijdert u het huidige GEDOM-bestand en dient u vervolgens de bijgewerkte versie in.

  Gerelateerde artikelen

  Hoe moet ik mijn GEDCOM-bestand voorbereiden?  
  Wat gebeurt er met gegevens die vanuit een GEDCOM-bestand geüpload zijn?

  Was this helpful?