Анхааруулга: Энэ сайт нь таны веб браузерын одоогийн хувилбарыг дэмжихгүй байна. Манай вебсайтаар сэтгэл хангалуун үйлчлүүлэхийн тулд шинэ хувилбарыг татаж авах буюу өөр браузер суулгахыг зөвлөж байна.

Үндсэн цэсийг алгасах

Гэр бүлээ хайж ол.
Өөрийгөө таньж мэд.

Танаас өмнө амьдарч байсан хүмүүсийн амьдралыг судалж, гэр бүлийн түүхээ сонирхолтой болгоорой.

ҮНЭГҮЙ бүртгэл үүсгэх
Бүртгэл байгаа юу? Нэвтрэх

Түүхэн баримт, бүртгэл ашиглан, гэр бүлийнхээ түүхийг олж нээ.

Манай тэрбум бүртгэлийн цуглуулгыг ашиглан, та өвөг дээдсийнхээ түүхийг эвлүүлж нийлүүлэн, тэдний түүхийг амилуулах болно.

Хайж эхлээрэй.
Түүхэн баримт, бүртгэл ашиглан, гэр бүлийнхээ түүхийг олж нээ.

Манай тэрбум бүртгэлийн цуглуулгыг ашиглан, та өвөг дээдсийнхээ түүхийг эвлүүлж нийлүүлэн, тэдний түүхийг амилуулах болно.

Хайж эхлээрэй.

Дэлхийн хамгийн том дундын гэр бүлийн модноос гэр бүлээ хайж ол.

Дэлхийн хамгийн том дундын гэр бүлийн модноос гэр бүлээ хайж ол.

Манай модонд нэг тэрбум гаруй үл давтагдах товч намтар байдаг ба энэ тоо улам нэмэгдсээр байна. Таны өвөг дээдсийн талаар бусад хүн ямар мэдээлэл оруулсныг үзээрэй.

Хийж эхлэх

Ашгийн бус бөгөөд үнэгүй.

Гэр бүлийн түүх нь бүх хүнд гэр бүлийн түүхээ олж тогтооход нь туслахаар байгуулагдсан олон улсын, ашгийн бус байгууллага юм.

Юта мужийн Угийн бичгийн нийгэмлэг (одоогийн FamilySearch) ойролцоогоор 1917

Хэлийг өөрчлөх
Санал хүсэлт

Илгээж байна…

Санал хүсэлт илгээгдсэн

Санал хүсэлт илгээж болохгүй байна. 5 секундийн дараа дахин оролдоно уу.