Skorowidz Headings

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Gazetteer Heading Translations for
Skorowidz miejscowości rzeczypospolitej polskiej
943.8 E5sm 1934

Diagram of a typical entry[edit | edit source]

Miejscowość

i jej character


Gmina Powiat

polityczny

Województwo Poczta i telegraf (telefon) Stacja kolej. z odległością

km.

Najbliższa linja komunik. autobus. z odległością km. Sąd Grodzki Sąd Okręgowy Urzędy parafjalne (rz-kat., gr-kat., wsch. -słow., orm.-kat., prawosł., ewang., ew.-ref.)
Locality and type of locality


Township Political District Province Post Office and telegraph (telephone) Rail station with distance in kilometers Nearest bus stop with distance in kilometers Local court Regional court Parish Offices of various religions

Abbreviations and Terms[edit | edit source]

Polish Abbreviation
Full Polish Version
English Translation
dwór, d. dwór estate
folw., f. folwark man or farm
fut. futor isolated farm
gaj. gajówka game keeper’s lodge
klaszt. klasztor cloister
kol., k. kolonja colony
leśn. leśniczówka forester lodge
m-tko miasteczko small city
m-to miasto city
os. osada settlement
przedm. przedmieście suburb
przys., p. przysiółek hamlet
pustk. pustkowie farmstead
st. k. stacja kolejowa rail station
st. kol. stacja kolejowa rail station
tart. tartak sawmill
urocz. uroczysko shrine
wieś, w. wieś village
zaść., z. zaścianek yeoman settlement

This is a gazetteer of the early republic of Poland as it existed from 1918 until 1939. At that time, Poland extended far into the east, including areas which, after 1945, were ceded to the former Soviet republics of Lithuania, Belarus, and the Ukraine. There is also a set of tactical maps on microfiche dating from 1926-1938, produced by the Polish Military Geographical Institute, which corresponds with the jurisdictions and place names used in this gazetteer. The Family History Library fiche number for this set of maps is 6312622. The set includes over 500 fiche.


This gazetteer is arranged with all localities in alphabetical order. Note that the Polish alphabet has several letters with marks: á, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. These are distinct letters of the Polish alphabet and are alphabetized after the unmarked version of the letter. Information about each locality is given in columns as shown in figure 2 on the following page with translations. The final column indicates the parish offices for various religions. The location is indicated followed by an abbreviation of the religion of the parish. The term loco means that the parish was in the locality itself.

Abbreviations of Religions[edit | edit source]

e Evangelical-Lutheran
er Evangelical-Reformed
g Greek-Catholic
ok Armenian Catholic
p Orthodox
r Roman-Catholic


Abbreviations of Provinces[edit | edit source]

Białst. Białystok
Kiel. Kielce
Krak. Kraków
Lub. Lublin
Lwów. Łwów
Łódzk. Łódź
Nowgr. Nowogródek
Pol. Polesie
Pom. Pomorze
Pozn. Poznań
Słąsk. Słąsk
Stan. Stanisławów
Tarn. Tarnopol
Warsz. Waszawa
Wil. Wilno
Woł. Wołyn