Låt oss tala allvar om granskning

8 July 2016  - by 

shake-hands_shutterstock_363406850För nästan varje indexeringsartikel i denna blogg, oavsett ämne, kommenterar en eller flera personer att en ”granskare har rättat mig fel”. Det är det vanligaste indexerare uttrycker oro över. Men om man bedömer hur indexeringen och granskningen går utifrån dessa kommentarer eller ens utifrån ens egna negativa upplevelser, så kan man behöva se på det en gång till.

Det här är vad som verkligen pågår

Granskare bör till att börja med berömmas för att de oförtröttligt arbetar med det svåra och ibland oönskade arbetet som har skapat de ständigt högkvalitativa index som nu finns på FamilySearch.org. Arbetet som dessa volontärer utför är högt värderat och de kan inte få tillräckligt stort tack för det de gör. Det faktum att de ibland gör misstag är inte förvånande. Men det är okej.

Kom ihåg att alla indexerare och granskare är volontärer. Ingen som utför detta arbete har skolats för att lära sig hur man gör det, och ingen har en universitetsexamen eller ett speciellt certifikat som visar att han eller hon är särskilt kvalificerad att utföra arbetet. Om FamilySearch krävde den sortens certifiering av volontärerna skulle vi fortfarande använda mikrofilm för att söka efter våra förfäder.

Indexeringen betyder mycket för många och de flesta tar mycket allvarligt på det och gör sitt allra bästa. Så låt oss inte anta att de isolerade negativa upplevelserna vi haft med granskningen reflekterar hela arbetet. Det gör de helt klart inte. Men trots detta finns det saker vi kan och bör göra för att förbättra kvaliteten på publicerade index.  

Indexerare kan läsa instruktionerna mer noggrant och ta sig tid till att vara metodiska och exakta. Om de inte kan läsa ett namn eller hitta instruktionerna de behöver, kan de dela sin bunt med en mer erfaren indexerare, eller så kan de dela den online i en av där många hängivna experter är aktiva.indexeringsgrupperna Indexerare bör ta ansvar för att göra sitt bästa och inte förlita sig på att granskare ska rätta till deras misstag.

Granskare kan förbättra sig genom att gå igenom självbedömningen för granskare, studera och följa givna rekommendationer och ta sig tid till att tänka efter och vara noggrann. Trots sin erfarenhet bör de läsa och helt sätta sig in i instruktionerna för varje projekt de granskar. Det är granskare som inte indexerar som får mest feedback om misstag. Innan granskare tar sig an granskningen av ett projekt bör de först indexera tillräckligt många buntar i projektet så att de förstår dess unika drag. 

FamilySearch kan förbättra sig genom att sträva efter att skriva tydligare instruktioner som inte är motsägande; fortsätta att uppmuntra indexeringsledare i staven, gruppadministratörer och granskare att fokusera på kvalitet och inte kvantitet; samt ta fram lösningar som gör det möjligt för större samarbete mellan indexerare och granskare.

Ett (sista) ord om granskningsresultatet

Du har kanske nyligen hört att granskningsresultatet inte längre visas. Vi fick tillbaka enkäter från många indexerare och insåg att även om ett antal indexerare peppades av procentsatsen och använde den som en positiv målstolpe, kändes den som en bestraffning och inte en uppmuntran för många fler volontärer. Indexerare som strävar efter att förbättra sig kan fortfarande gå igenom granskarens arbete och se granskningsresultatet för en viss bunt, men granskningsresultatet kommer inte längre att sammanställas i en procentsats.

FamilySearch började visa procentsatsen 2011 för att möta en förfrågan från indexerare som ville veta hur bra de gjorde ifrån sig. Procentsatsen ger snabb feedback, men alltför många lät den påverka hur de såg på indexeringen och till och med på sig själva. Alltför många har låtit procentsatsen övertyga dem om att indexering antingen är alltför svårt och bortom deras förmåga eller för frustrerande och inte värt att fortsätta med.

Procentsatsen gjorde att en mycket kapabel indexerare skrev ett brev där hon uttryckte sin frustration och orsakerna till varför hon slutade indexera. Hon berättade att indexeringen var ett sätt för henne att slappna av, men att stressen från granskningsresultatets procentsats gjorde att hon inte längre njöt av det. Det är tragiskt. Här hade vi en person som fick utbyte av indexeringen och gjorde en stor insats, men som gav upp allt på grund av granskningsresultatet.

Ärligt sagt kan granskningen av en del av hennes buntar ha brustit, men det skulle ha hänt oavsett om hon sett granskningsresultatet eller inte. Och eftersom hon inte kunde göra något åt granskningen hade det förmodligen varit bättre om hon aldrig hade fått reda på det.

Genom att ta bort granskningsresultatet tappar vi något av värde, men vi, och de flesta indexerare som svarade på enkäten, anser att vi får något mycket viktigare och mer betydelsefullt. Följande kommentar från en av enkäterna summerar det rätt bra.

”Det är bra att få veta att man gör misstag, men ett betygsystem avskräcker mig bara. Det finns så många faktorer som spelar in för varje dokument, så om en person anser en sak och en annan person något annat, så innebär det inte nödvändigtvis att indexeraren gör ett dåligt arbete. Man tillbringar mycket tid med att göra sitt bästa för att tolka handstilen, och jag kände alltid att jag gjorde mitt bästa och var säker på att det jag angav var rätt. Det var nedslående att se granskningsresultatet med tanke på all den tid och ansträngning jag investerat.”

Vad händer när granskningen brister?

Många har frågat om feedback-knappen gör någon skillnad. Vi för statistik över hur mycket feedback en granskare får. Om en granskare får mycket feedback kontaktar en representant från FamilySearch personen för att hjälpa eller utbilda honom eller henne ytterligare.

Utöver detta kompenserar sökmotorn på FamilySearch.org för många vanliga transkriptionsfel (inklusive saknade diakritiska tecken, även om detta inte är en ursäkt för att inte indexera dem på rätt sätt). Framtida förbättringar kommer att innefatta funktioner som att både A- och B-indexerarens inmatningar är sökbara, att användare kan göra rättningar i publicerade samlingar och till och med att volontärers kunskapsnivå och personliga forskningsintressen kan matchas med specifika projekt. Vi tänker göra allt vi kan för att hitta sätt att undvika indexeringsfel och rätta till dem när de inträffar.

Som alltid tackar släktforskare världen över dig för ditt hårda arbete och för att du vill utföra ett kvalitativt arbete. När du fortsätter med ditt fantastiska tjänande, gör då ditt bästa för att förstå projekten du arbetar med och visa sedan tålamod med dig själv och andra medan vi alla strävar efter att genomföra detta storslagna arbete tillsammans.

 

Comments are closed.