Indexeringsnyheter – juni 2016

8 July 2016  - by 

indexing-logoOnsdagen den 15 juni uppdaterades indexeringsprogrammet och några ändringar gjordes för att förbättra indexeringsupplevelsen. Här är mer information om några av de mer betydande förändringarna.

Granskningsresultat

En ändring i indexeringsprogrammet är granskningsresultatets procentsats, som brukade finnas under fliken Granskningsresultat. Procentsatsen har helt tagits bort från programmet.

Vi fick tillbaka enkäter från många indexerare och insåg att även om flera peppades av granskningsresultatet och använde det som en positiv målstolpe, blev många andra missmodiga när procentsatsen sjönk. Några har till och med slutat att indexera på grund av det. Vi anser att procentsatsen inte är en rättvisande indikation på en granskares bidrag. Den representerar bara hur ofta det indexerade värdet stämmer överens med granskarens åsikt.

Som alltid är det kvaliteten som prioriteras. Genom att klicka på knappen Gå igenom buntar kan du fortfarande se hur dina buntar granskades. Indexerare som strävar efter att förbättra sig kan fortfarande gå igenom granskarens arbete och se granskningsresultatet för en viss bunt, men granskarens ändringar kommer inte längre att sammanställas i en procentsats. Indexerare behöver inte den procentsatsen för att veta att de gör sitt bästa och för att förstå hur mycket de hjälper dem som söker efter sina förfäder.

Uppdateringar och borttagning av länkar till hjälpmaterial

Mycket hjälpmaterial och många länkar har dessutom samlats och uppdaterats. Vi har bland annat tagit bort hjälpmaterialet under F1. Vi förstår att många använder det hjälpmaterialet regelbundet, men mycket av den informationen är nu inaktuell. Du hittar den mest aktuella hjälpinformationen genom att söka bland hjälpartiklarna på FamilySearch.org/indexing/help. Vi ber alla att använda dessa resurser för att hitta svar på frågor.

 

Comments are closed.