Indeksowanie on-line: Opiniowanie

10 maja 2018  - by 

Zapisy, które można wyszukiwać to wielki motor napędowy poszukiwań historii rodziny. Bardzo wiele dzieje się od chwili odnalezienia dokumentu w piwnicy starego miejskiego budynku do momentu opublikowania go on-line, abyś mógł go wyśledzić. Indeksowanie jest jednym z tych ważnych kroków, jednakże kolejny krok jest równie ważny.

Opiniowanie to proces kontroli jakości, który odbywa się po zindeksowaniu aktu. Pliki zindeksowanych aktów muszą przejść przez ten proces, zanim będzie można je opublikować. Ponieważ więcej jest osób, które indeksują pliki, niż tych, które je opiniują, indeksowanie często jest wykonywane szybciej niż opiniowanie, co powoduje opóźnienia publikacji.

Aktualizacja procesu kontroli jakości

Indeksowanie on-line to nowy system indeksowania uruchomiony przez FamilySearch w 2017 roku. System indeksowania on-line wykorzystuje proces opiniowania, zastępując rozstrzyganie, które było używane w programie instalowanym na komputerze. Opiniowanie pomaga zjednoczyć indeksujących wolontariuszy i pozwala na zaangażowanie większej ilości uczestników. Zamiast porównywania wartości A i B, jak to miało miejsce podczas rozstrzygania, opiniowanie polega na sprawdzeniu indeksu przygotowanego przez innego wolontariusza.

Jeśli osoba opiniująca dokona kilku zmian w pliku, inny wolontariusz ponownie będzie opiniować ten plik. FamilySearch uważnie monitoruje jakość indeksowanych zapisów i jak do tej pory proces opiniowania przynosi dobre wyniki.

Podnoszący na duchu sposób przekazywania uwag i nauczania wolontariuszy jest badany i uważnie analizowany.

Kto może opiniować?

Wolontariusze otrzymują uprawnienia do opiniowania plików po zindeksowaniu 1000 zapisów w systemie indeksowania on-line. Ten wymóg jest podyktowany chęcią zapewniania wolontariuszom czasu, aby poznali proces indeksowania on-line oraz wiele różnych rodzajów projektów, zanim zaczną opiniować.

Wolontariusze, którzy rozstrzygali w programie do indeksowania instalowanym na komputerze automatycznie uzyskali prawa do opiniowania w momencie uruchomienia indeksowania on-line w 2017 r. Jeśli byłeś osobą rozstrzygającą i nadal nie masz praw do opiniowania, skontaktuj się z FamilySearch.

Gdy wolontariusze mają prawa do opiniowania, są zachęcani do wykonywania obydwu zadań, indeksowania i opiniowania. Obydwa te zadania są kluczowe do opublikowania zapisów i umożliwienia ich przeszukiwania.

Jak opiniować

Na stronie indeksowania on-line kliknij Znajdź pliki. Po lewej stronie wyskakującego okienka kliknij rozwijaną listę Zadanie a następnie Opiniuj, aby zobaczyć wszystkie projekty dostępne do opiniowania.

Pomarańczowe i czerwone paski wskazują, ile pracy zostało wykonanej w danym projekcie. Pomarańczowy pasek odzwierciedla postęp indeksowania, a czerwony przedstawia postęp opiniowania. Wskaźnik procentowy po prawej stronie dotyczy pomarańczowego paska postępu indeksowania.

Znajdź projekt, który znasz, a następnie otwórz plik do opiniowania, klikając przycisk Opiniuj. Tak jak przy indeksowaniu, upewnij się, czy każde ze zdjęć zawiera informacje do zindeksowania.

Następnie przejrzyj zindeksowane informacje i porównaj je z tymi na zdjęciu. Gdy opiniujesz sprawdzaj pola pomocy i instrukcje do projektu, aby upewnić się, że rozumiesz, co powinno być zindeksowane w danym polu.

Jeśli nie zgadzasz się z jakąś zindeksowaną informacją, możesz ją poprawić w polu wprowadzania danych.

Czasami pierwotny indeks jest niekompletny lub niepoprawny. Zamiast poświęcać czas na jego naprawianie, możesz zwrócić plik do ponownego zindeksowania.

  1. W lewym górnym rogu ekranu kliknij Plik.
  2. Z rozwijanej listy wybierz Ponownie zindeksuj plik.

 

Comments are closed.